Periodiskums 12 x gadā
Jau 20 gadus MISTĒRIJA ieņem pārliecinošu līdera pozīciju garīgi attīstošu un drukāto izdevumu rindās. Mistērija atklāj un parāda pasaulē valdošās likumsakarības, dod iedvesmu savas dvēseles ceļa izpratnei un garīgajai izaugsmei. No viegliem, ikdienā izmantojamiem ieteikumiem ķermeņa, dvēseles un prāta mijiedarbības rosināšanai, personīgās un ģimenes dzīves kvalitātes uzlabošanai, intervijām ar spēcīgām un zinošām personībām, līdz zinātniskiem un terapeitiskiem rakstiem un personīgiem transformācijas stāstiem.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - -
- - - - - -
Pieslēgties