Periodiskums 4 x gadā
Žurnāls iznāk: martā, jūnijā, septembrī un decembrī. Zvaigžņotā Debess ir populārzinātnisks izdevums par astronomiju. Žurnālu izdod Latvijas Universitāte un tas iznāk četras reizes gadā kopš 1958. gada rudens. Lasītāji žurnālā tiek informēti par astronomijas un kosmonautikas sasniegumiem, tas sniedz jaunākās ziņas par Saules sistēmu un citplanētām, par zvaigznēm, galaktikām un Visuma uzbūvi, kā arī stāsta par orbitālajiem un virszemes teleskopiem un kosmiskajiem aparātiem. Autori ir ievērojamākie Latvijas astronomi, fiziķi, matemātiķi.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties