Periodiskums 6 x gadā
Žurnāls Enerģija un Pasaule iepazīstina ar enerģētikas nozares aktualitātēm, informē par Latvijas valsts un novadu attīstību enerģētikas jomā, stāsta par ārzemju novitātēm, publicē zinātniskus rakstus un tulkojumus. Žurnāla satura veidošanā piedalās ievērojami Latvijas un ārvalstu zinātnieki un enerģētikas nozares eksperti. Žurnāls vēsta arī par izglītību un kultūru, dabas aizsardzību un cilvēkam draudzīgas vides veidošanu.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Pieslēgties