Periodiskums 49 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: otrdiena. Jurista Vārds - ik nedēļu par svarīgāko Latvijas tieslietās. Jaunākie likumi un tiesu prakse, topošie likumprojekti, ekspertu komentāri, tiesību problēmas un to risinājumi. Žurnāls ikvienam juristam!
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10.00€
- - - - - - - - - - -
10.00€
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties