Periodiskums 12 x gadā
Žurnālā ZVIEDRU MEZGLS, kas iznāk reizi mēnesī, pārsvarā atradīsiet dažādu formu un sarežģītības pakāpju zviedru mīklas: klasiskās, ar stāstiņiem, jokiem un attēliem, zviedru šūnu mīklas, tukšās mīklas, bezgalīgās un saistītās zviedru mīklas. Konkursi un balvas - līdz 200 euro balvu fonds katrā numurā.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - -
- - -
Pieslēgties