Periodiskums 6 x gadā
Žurnāla BIOLOĢISKI saturs ir informatīvi izglītojošs ar mērķi vienot un stiprināt bioloģiskās lauksaimniecības nozari Latvijā. Bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodes, praktiskā pieredze un domāšana. Intervijas, stāsti par saimniecībām, viedokļi, politika un statistika. Žurnāla BIOLOĢISKI auditorija ir bioloģiskie lauksaimnieki, bioloģiskās pārtikas ražotāji, kā arī visi tie, kuriem rūp kvalitatīva pārtika un tīra, daudzveidīga vide Latvijā. Žurnāla izdevējs ir biedrība Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Pieslēgties