Indekss 2476
Izdevniecība IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Sabiedrība. Politika. Kultūra
Grupas Māksla un kultūra ; Sabiedrība un politika
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 28 x gadā

Iznāk 2 x mēnesī - piektdienā; Speciālizdevumi iznāk 4 x gadā - martā, jūnijā, septembrī, novembrī. Žurnāls, kuru lasīt, izjust un līdzi dzīvot! Cilvēki, psiholoģija, mistika, medicīna, zinātne. Attiecības un izzinoši raksti, mūsdienu un vēsturiski nozīmīgas personības, Latvija un visa plašā pasaule. Četras reizes gadā lasītājiem tiek piedāvāti žurnāla Patiesā Dzīve speciālizlaidumi. Viss numurs veltīts konkrētai tēmai - medicīnai, dziedniecībai, astroloģijai, mistikai un citām, kas lasītājus ļoti interesē.