Periodiskums 28 x gadā
Iznāk 2 x mēnesī - piektdienā; Speciālizdevumi iznāk 4 x gadā - martā, jūnijā, septembrī, novembrī. Žurnāls, kuru lasīt, izjust un līdzi dzīvot! Cilvēki, psiholoģija, mistika, medicīna, zinātne. Attiecības un izzinoši raksti, mūsdienu un vēsturiski nozīmīgas personības, Latvija un visa plašā pasaule. Četras reizes gadā lasītājiem tiek piedāvāti žurnāla Patiesā Dzīve speciālizlaidumi. Viss numurs veltīts konkrētai tēmai - medicīnai, dziedniecībai, astroloģijai, mistikai un citām, kas lasītājus ļoti interesē.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties