Periodiskums 12 x gadā
Kūmiņš ir krustvārdu mīklu žurnāls skolas vecuma bērniem un tiem, kas sirdī jūtas jauni. Izdevums aizraujošā veidā palīdz iegūt jaunas zināšanas, attīstīt koncentrēšanās spējas un loģisko domāšanu. Piedaloties Kūmiņa loterijā, iespējams laimēt naudas balvas 245 EUR vērtībā, izdevniecības KUMA žurnālu abonementus u.c. laimestus. Katrā žurnāla numurā lasītājiem ir iespēja tikties ar iemīļotiem animāciju filmu varoņiem un piedalīties zīmējumu konkursā. Žurnālā Kūmiņš netiek ievietotas jau vienreiz publicētas mīklas.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Pieslēgties