Periodiskums 12 x gadā
Praksē izmantojami juridiskie padomi, autoritatīvu juristu sagatavoti aktuālāko tiesību normu skaidrojumi un tiesu prakses apskati. Žurnālā gūtās juridiskās atziņas jums palīdzēs: - uzturēt korektas attiecības ar kontrolējošajām institūcijām; - dibināt juridiski nevainojamas darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem; - ievērot konkurences, datu aizsardzības, darba aizsardzības u.tml. prasības; - pārzināt komerctiesības un prasmīgi pārvaldīt uzņēmumu. - Abonentiem e-žurnāls bez maksas: plz.lv/veikals
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - -
- - - - -
Pieslēgties