Periodiskums 12 x gadā
Vienīgais Latvijā veidotais žurnāls pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma MEITENĒM. Testi un spēles, māksla un radošums, skolas un draudzeņu lietas, mīklas, uzdevumi un konkursi ar jaukām balvām - žurnāls kā pārsteigums no pirmās līdz pēdējai lappusei. Labs palīgs gan mazās dāmas lasītprasmes veicināšanai, gan izklaidei un atpūtai. Iznāk katru mēnesi un vienmēr kopā ar dāvaniņu.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Pieslēgties