Periodiskums 4 x gadā
Žurnāls lauksaimniekiem - PROFI Latvija. Eiropas vadošais žurnāls par lauksaimniecības tehniku - PROFI - četras reizes gadā iznāk arī latviešu valodā. PROFI radies Vācijā 1989. gadā, bet šobrīd tas pieejams dažādās valodās vairāk nekā 90 valstīs visā pasaulē. Žurnāls sniedz objektīvu, neatkarīgu informāciju par traktoru un citas lauksaimniecības tehnikas tirgu, kā arī dažādu mašīnu pielietojuma īpatnībām. Katrā numurā ir salīdzinošie testi, ieteikumi lietotas tehnikas pircējiem un praktiski padomi tehnikas parka uzturēšanai.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties