1. Preču pasūtījumu katalogu piegādes noteikumi (tālāk tekstā - Noteikumi) attiecas uz preču pasūtījumu katalogu (turpmāk tekstā - Katalogu) pasūtījumu darījumu, kas veikts VAS Latvijas Pasts interneta vietnē http://www.abone.lv/. Katalogu pasūtījumu iespējams veikt tikai uz adresi Latvijas Republikā.

2. Apstiprinot Katalogu pirkuma grozu, Klients apstiprina, ka pilnībā piekrīt Noteikumiem un apņemas tos ievērot.

3. Pasūtījuma darījums stājas spēkā, Klientam apstiprinot Katalogu pirkuma grozu. Pasūtījuma darījums beidzas līdz ar pasūtītā Kataloga piegādi norādītajam saņēmējam.

4. Noformējot Katalogu pasūtījumu, Klienta pienākums ir sniegt pilnu informāciju, kas nodrošina Katalogu piegādi saņēmēja pastkastītē:

  • saņēmēja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
  • precīza piegādes adrese.

5. Netiek garantēta pasūtītā Kataloga piegāde gadījumā, ja:

  • piegādes adrese ir norādīta nepilnīgi;
  • adresāta pastkastīte ir bojāta vai nav aizslēgta.

6. Klienta norādītajam saņēmējam pasūtījuma ietvaros tiek nodrošināta viena Kataloga izdevuma piegāde attiecīgā kataloga iznākšanas periodiskuma ietvaros.

7. Katalogu piegādi Klienta norādītajam saņēmējam organizē attiecīgo Katalogu izdevējs.

8. Katalogu pasūtījuma pāradresāciju Klients vai saņēmējs var veikt, vēršoties pie attiecīgā Kataloga Izdevēja.

9. Pretenzijas par nesavlaicīgi piegādātu Katalogu Klients vai saņēmējs var izteikt, vēršoties pie attiecīga Kataloga Izdevēja.

10. Pasūtījuma izpildes nodrošināšanai Klienta norādītie dati par saņēmēju (t.sk.vārds, uzvārds; uzņēmuma nosaukums; adrese) tiks nodoti attiecīgā Kataloga Izdevējam.

11. Noteikumi ir spēkā līdz to nomaiņai.