Periodiskums 6 x gadā
Žurnāls Harvard Business Review - produktīvu un svaigu ideju avots. Izdevums domāts tiem, kas saprot, ka ne jau resursu bagātība un personīgie kontakti nodrošina ilglaicīgus panākumus biznesā, bet šo pasauli virza idejas, zināšanas un līderi.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties