Periodiskums 5 x gadā
New Eastern Europe ir žurnāls, kas veltīts politiskajiem notikumiem Centrālajā un Austrumeiropā. Tā misija ir virzīt debates, veidot izpratni un rosināt dialogu par tematiem, kas skar bijušā Padomju bloka valstis, vai tās valstis, kas bijušas Padomju savienības ietekmes lokā.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties