Periodiskums 8 x gadā
Breathe ir sevis apzināšanās žurnāls, kas palīdzēs lasītājam gūt mieru un līdzsvaru. Katrā žurnālā ir vairākas sadaļas, kas veltītas labbūtībai, dzīvei, par sevis apzināšanos, radošumu un izraušanos no ikdienišķā un rutīnas. Breathe lasītāju māca veltīt laiku sev. Žurnālu rotā skaistas ilustrācijas, tiek piedāvātas radošu rokdarbu projektu idejas un ieteikumi, kā atbrīvoties no stresa, relaksēties un veicināt sevī pozitīvismu.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties