Periodiskums 4 x gadā
Laikmetīgās mākslas žurnāls par mūsdienu starptautiskās kultūras dzīves tendencēm un notikumiem šī brīža ievērojamāko kritiķu, mākslinieku un kuratoru esejās, intervijās, sarunās un rakstos.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties