Periodiskums 4 x gadā
Make ir izdevums, kas fokusēts uz noderīgu un izglītojošu pašrocīgu datoru, elektronikas, robotikas, kokapstrādes un citu disciplīnu individuālu projektu īstenošanai.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties