Periodiskums 52 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: trešdiena.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- -
- -
5.85€
10.85€
14.65€
19.00€
23.25€
27.30€
31.20€
35.35€
39.40€
43.35€
47.20€
-
5.85€
10.85€
14.65€
19.00€
23.25€
27.30€
31.20€
35.35€
39.40€
43.35€
47.20€
-
Pieslēgties