Periodiskums 52 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: ceturtdiena. TV un RADIO programmas, filmu un seriālu anotācijas no sestdienas līdz piektdienai. Plaši atspoguļotas Latvijas kanālu programmas. 22 mīklas, horoskops, svētku un vārda dienu kalendārs un anekdotes.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pieslēgties