Periodiskums 24 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 2 x mēnesī. Iznākšanas diena: piektdiena. Tautā dēvēts par latviešu nācijas sirdsapziņas laikrakstu, DDD (Deokupācija. Dekolonizācija. Deboļševizācija) stāv sardzē par taisnīguma atjaunošanu un raksta par to, ko citi noklusē. Raksti un ļoti atklātas intervijas par vissvarīgākajiem politiskajiem, ekonomiskajiem, tiesību un kultūras jautājumiem, par attiecībām ar citām tautām un valstīm, kā arī par cilvēces turpmāko attīstību. DDD lasa brīvi cilvēki ar nacionāliem ideāliem un reālu dzīves skatījumu.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - -
- - - - -
3.70€
7.30€
10.50€
14.10€
17.60€
20.50€
23.50€
- - - - -
3.70€
7.30€
10.50€
14.10€
17.60€
20.50€
23.50€
- - - - -
Pieslēgties