Periodiskums 24 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 2 x mēnesī. Iznākšanas diena: piektdiena. DDD (Deokupācija. Dekolonizācija. Deboļševizācija) publicē to, ko citi noklusē. Ziņas, komentāri, pētījumi un ļoti atklātas intervijas ar sabiedrībā pazīstamām personām par vissvarīgākajiem politiskajiem, ekonomiskajiem, tiesību, sporta un kultūras jautājumiem, par attiecībām ar citām tautām un valstīm, kā arī par cilvēces turpmāko attīstību. Iesakām neļauties aizspriedumiem un regulāri lasīt DDD, kuru tautā dēvē par latviešu nācijas sirdsapziņas laikrakstu.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
1.45€
2.90€
- - - - - - - - - -
1.45€
2.90€
- - - - - - - - - -
Pieslēgties