Indekss 1224
Izdevniecība Katoļu Baznīcas Vēstnesis, nodibinājums
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Reliģija. Sabiedrība. Kultūra
Grupas Māksla un kultūra ; Sabiedrība un politika; Māja, dārzs un ģimene
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 12 x gadā

Katrā žurnāla numurā ir padziļināti aplūkota viena ticīgam vai garīgos meklējumos esošam cilvēkam aktuāla tēma. Žurnālā atradīsiet intervijas ar sabiedrībā pazīstamiem katoļiem, garīdznieku komentārus, liecības, vēsturiskus apskatus, liturģijas skaidrojumu. Atsevišķa rubrika ir veltīta kultūrai, rakstura formācijai, ticīga cilvēka dzīvei emigrācijā, kā arī bērniem. Žurnāls iznāk vienreiz mēnesī, ir 40 lpp. biezs un ar krāsainām ilustrācijām.