Indekss 1224
Izdevniecība Katoļu Baznīcas Vēstnesis, nodibinājums
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Reliģija. Sabiedrība. Kultūra
Grupas Māksla un kultūra ; Sabiedrība un politika
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 12 x gadā

Vienīgais izdevums latviešu valodā, kurš informē par notikumiem Romas Katoļu Baznīcā Latvijā un pasaulē. Katrā numurā ir padziļināti aplūkota viena ticīgam cilvēkam aktuāla tēma. Izdevumā atradīsiet notikumu analīzi no kristīga skatupunkta, intervijas ar sabiedrībā pazīstamiem katoļiem, garīdznieku komentārus u.tml. Atsevišķa rubrika ir veltīta kultūras dzīvei, ticības padziļināšanai, kā arī norisēm Vatikānā. Žurnāls iznāk vienreiz mēnesī, ir 40 lpp biezs un krāsains.