Periodiskums 12 x gadā
Katrā žurnāla numurā ir padziļināti aplūkota viena ticīgam vai garīgos meklējumos esošam cilvēkam aktuāla tēma. Žurnālā atradīsiet intervijas ar sabiedrībā pazīstamiem katoļiem, garīdznieku komentārus, liecības, vēsturiskus apskatus, liturģijas skaidrojumu. Atsevišķa rubrika ir veltīta kultūrai, rakstura formācijai, ticīga cilvēka dzīvei emigrācijā, kā arī bērniem. Žurnāls iznāk vienreiz mēnesī, ir 40 lpp. biezs un ar krāsainām ilustrācijām.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Pieslēgties