Periodiskums 101 x gadā
Laikraksts informē par notikumiem Alūksnes un Apes novados, analizē svarīgāko pašvaldību darbā, aktuālo ekonomikā, izglītībā, kultūrā, sportā, lauksaimniecībā un citās nozarēs. Lasāmi dažādi viedokļi, komentāri, problēmraksti, dzīvesstāsti un pieredzes stāsti, intervijas, tostarp ar ģimenēm un novadniekiem. Otrdienās laikrakstu papildina arī tematiski pielikumi. Laikraksts ir krāsains, iznāk 2 x nedēļā otrdienās un piektdienās. Portāls internetā: www.aluksniesiem.lv
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
5.50€
11.00€
16.50€
22.00€
- - - - - - - -
7.00€
14.00€
21.00€
28.00€
- - - - - - - -
Pieslēgties