Periodiskums 101 x gadā
Laikraksts informē par notikumiem Ziemeļaustrumvidzemē, analizē svarīgāko Alūksnes un Smiltenes novada pašvaldību darbā, aktuālo ekonomikā, izglītībā, kultūrā, sportā, lauksaimniecībā un citās nozarēs. Lasāmi dažādi viedokļi, komentāri, problēmraksti, dzīves un pieredzes stāsti, intervijas, tostarp ar ģimenēm un novadniekiem. Otrdienās laikrakstu papildina arī tematiski pielikumi. Laikraksts ir krāsains, iznāk 2 x nedēļā, otrdienās un piektdienās. Portāls internetā: www.aluksniesiem.lv
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - -
- - - - - - - -
6.00€
12.00€
18.00€
24.00€
30.00€
- - - - - - -
8.00€
16.00€
24.00€
32.00€
40.00€
- - - - - - -
Pieslēgties