Indekss 3006
Izdevniecība CĒSU DRUVA SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Reģionālās ziņas
Grupas
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 199 x gadā

Laikraksts iznāk 4 reizes nedēļā - otrdienās, trešdienas, ceturtdienās un piektdienās. Abonētākā reģionālā avīze Vidzemē. Ziņas, komentāri, apraksti par aktuālo Amatas, Jaunpiebalgas, Cēsu, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadā, kā arī par valsts mēroga lēmumiem un to, kā tie ietekmē dzīvi Vidzemē. Informācija par norisēm citos Vidzemes novados un reģiona lielākajā pilsētā Valmierā. Piektdienas numuros - TV programma. Laikrakstam ir interneta vietne edruva.lv, kurā lasāms par notikumiem visā Vidzemē.