Indekss 3006
Izdevniecība CĒSU DRUVA SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Reģionālās ziņas
Grupas
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 102 x gadā

Druva ir abonētākais reģionālais laikraksts Vidzemē, seko notikumiem Cēsu novadā - Amatas, Drabešu, Dzērbenes, Inešu, Jaunpiebalgas, Kaives, Līgatnes, Liepas, Mārsnēnu, Nītaures, Priekuļu, Raiskuma, Skujenes, Stalbes, Straupes, Taurenes, Vaives, Vecpiebalgas, Veselavas, Zaubes pagastā un Cēsu un Līgatnes pilsētā - un Smiltenes novada Raunas un Drustu pagastā, uzmanības lokā arī citi Vidzemes novadi. Druva iznāk otrdienās un piektdienās. Līdztekus vietējo sociālo un ekonomisko procesu analīzei ir stāsti par vietējo cilvēku un kopienu stiprumu, vidzemnieku identitātes saglabāšanu.