Periodiskums 197 x gadā
Laikraksts iznāk 4 reizes nedēļā - otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
6.70€
13.40€
20.10€
- - - - - - - - -
8.15€
16.30€
24.45€
- - - - - - - - -
Pieslēgties