Periodiskums 197 x gadā
Laikraksts iznāk 4 reizes nedēļā - otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - -
- - - -
6.70€
13.40€
20.10€
26.80€
33.50€
40.20€
46.90€
53.60€
60.30€
- - -
8.15€
16.30€
24.45€
32.60€
40.75€
48.90€
57.05€
65.20€
73.35€
- - -
Pieslēgties