Indekss 3010
Izdevniecība Firma ZEMGALE SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Reģionālās ziņas
Grupas
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 149 x gadā

Laikraksts Zemgale iznāk trīs reizes nedēļā - otrdienās, ceturdienās un piektdienās. Laikraksta slejās stāstām par notikumiem un aktualitātēm Auces, Dobeles un Tērvetes novados - pašvaldībās, kultūrā, uzņēmējdarbībā, atkritumu un namu apsaimniekošanā un citās jomās, neaizmirstot pievērsties tematiem, kas tobrīd svarīgi arī plašākā mērogā. Uzklausām lasītāju viedokļus, rakstām par problēmām. Ceturtdienās kopā ar avīzi iznāk televīzijas programma, divreiz mēnesī piektdienās publicējam krustvārdu mīklu.