Indekss 3010
Izdevniecība Firma ZEMGALE SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Reģionālās ziņas
Grupas
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 152 x gadā

Laikraksts Zemgale iznāk trīs reizes nedēļā - otrdienās, ceturtdienās, piektdienās. Lielākoties rakstām par aktuālo Dobeles novadā, kurā ietilpst arī Auces un Tērvetes apkaimes pagasti. Atspoguļojam notikumus pašvaldībā, izglītībā, kultūrā, komunālajā saimniecībā u.c., rakstām par vietējiem uzņēmējiem un portretējam novadniekus. Atspoguļojam tematus, aktuālus plašākā mērogā. Uzklausām lasītāju viedokļus, palīdzam risināt problēmas. Ceturtdienās kopā ar avīzi iznāk TV programma.