Periodiskums 151 x gadā
Laikraksts Zemgale iznāk trīs reizes nedēļā - otrdienās, ceturtdienās, piektdienās. Lielākoties rakstām par aktuālo Dobeles novadā, kurā ietilpst arī Auces un Tērvetes apkaimes pagasti. Atspoguļojam notikumus pašvaldībā, izglītībā, kultūrā, komunālajā saimniecībā u.c., rakstām par vietējiem uzņēmējiem un portretējam novadniekus. Atspoguļojam tematus, aktuālus plašākā mērogā. Uzklausām lasītāju viedokļus, palīdzam risināt problēmas. Ceturtdienās kopā ar avīzi iznāk TV programma.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.91€
- - - - - - - - - - -
11.17€
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties