Indekss 3019
Izdevniecība LER 8 SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Novadu ziņas
Grupas
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 52 x gadā

Ezerzeme ir laikraksts Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadam. Laikraksts iznāk reizi nedēļā latviešu un krievu valodā (piektdienās-20 lpp.). Ezerzeme operatīvi un profesionāli informē lasītājus par jaunumiem politikā, ekonomikā, sabiedriskajā dzīvē jau ilgus gadus.