Periodiskums 52 x gadā
Ezerzeme ir laikraksts Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadam. Laikraksts iznāk reizi nedēļā latviešu un krievu valodā (piektdienās-20 lpp.). Ezerzeme operatīvi un profesionāli informē lasītājus par jaunumiem politikā, ekonomikā, sabiedriskajā dzīvē jau ilgus gadus.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.50€
- - - - - - - - - - -
4.10€
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties