Periodiskums 52 x gadā
Ezerzeme ir laikraksts Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadam. Laikraksts iznāk reizi nedēļā latviešu un krievu valodā (piektdienās-20 lpp.). Ezerzeme operatīvi un profesionāli informē lasītājus par jaunumiem politikā, ekonomikā, sabiedriskajā dzīvē jau ilgus gadus.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
3.50€
7.00€
10.50€
14.00€
17.50€
19.60€
23.10€
- - - - -
4.10€
8.20€
12.30€
16.40€
20.50€
24.60€
28.70€
- - - - -
Pieslēgties