Periodiskums 102 x gadā
2024. gadā apciemosim jūs divas reizes nedēļā - otrdienās un piektdienās, ikreiz 12 lappušu apjomā. Turpināsim piegādāt garšīgu un svaigu informāciju, labā latviešu valodā. Paaudzēs lasīta avīze. Savējā.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - -
- - - - -
8.90€
17.80€
26.70€
35.60€
44.50€
53.40€
62.30€
71.20€
- - - -
12.00€
24.00€
36.00€
48.00€
60.00€
72.00€
84.00€
96.00€
- - - -
Pieslēgties