Periodiskums 103 x gadā
2024. gadā apciemosim jūs divas reizes nedēļā - otrdienās un piektdienās, ikreiz 12 lappušu apjomā. Turpināsim piegādāt garšīgu un svaigu informāciju, labā latviešu valodā. Paaudzēs lasīta avīze. Savējā.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - -
Pieslēgties