Indekss 3044
Izdevniecība Ventas Balss SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Novadu ziņas
Grupas
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 102 x gadā

2024. gadā apciemosim jūs divas reizes nedēļā - otrdienās un piektdienās, ikreiz 12 lappušu apjomā. Turpināsim piegādāt garšīgu un svaigu informāciju, labā latviešu valodā. Paaudzēs lasīta avīze. Savējā.