Indekss 3044
Izdevniecība Ventas Balss SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Novadu ziņas
Grupas
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 150 x gadā

Ventspils pilsētas un novada ļaužu dzīvotmākas dokumentētāji. Kopā ar mums grūtums top mazs, bet prieks - reizināts. Iznāk 3 x nedēļā: otrdienās, ceturtdienās, piektdienās. Paaudzēs lasīta avīze. Savējā.