Periodiskums 103 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 2 x nedēļā. Iznākšanas dienas: otrdiena, piektdiena. Laikraksts Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadiem Neatkarīgās Tukuma Ziņas novados ir galvenais vietējo ziņu avots gan lauku pagastu, gan abu pilsētu - Tukuma un Kandavas - iedzīvotājiem. Četras reizes mēnesī tematiskie pielikumi, piektdienās televīzijas programma, bet brīvajiem brīžiem - krustvārdu mīklas un anekdotes. Neatkarīgās Tukuma Ziņas lasa vismaz 28 000 novada iedzīvotāju, laikraksta vidējā tirāža - 4200 eksemplāru. www.ntz.lv
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.65€
- - - - - - - - - - -
8.15€
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties