Periodiskums 98 x gadā
OGRES VĒSTIS VISIEM Nacionāli konservatīvs laikraksts Ogres novadam. Mēs vēstām par vietējiem ļaudīm, mūsu kopienas saknēm un stiprumu. Par saimnieciskiem un sociāliem jautājumiem, notikumiem pagastos, vidi, uzņēmējdarbību, kultūru un sportu. Komentāri par aktualitātēm novadā un valstī, novadnieku stāsti intervijās un viedokļos. Neiztrūkstoša satura sastāvdaļa ir karikatūras, krustvārdu mīklas, kā arī vietējie sludinājumi un reklāma. Laikraksts iznāk 2 reizes nedēļā, otrdienās un piektdienās. BEZ pielikuma.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
6.65€
13.10€
19.65€
24.65€
30.40€
35.95€
41.60€
- - - - -
10.00€
19.80€
29.00€
38.30€
47.40€
56.60€
65.70€
- - - - -
Pieslēgties