Indekss 3120
Izdevniecība OVV SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Reģionālās ziņas
Grupas
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 98 x gadā

OGRES VĒSTIS VISIEM Nacionāli konservatīvs laikraksts Ogres novadam. Aktuālais par saimnieciskiem un sociāliem jautājumiem, vidi, uzņēmējdarbību, kultūru un sportu. Komentāri par novada aktualitātēm, novadnieku stāsti intervijās un viedokļos, iedzīvotāju sludinājumi un reklāma. Iznāk 2 reizes nedēļā, otrdienās un piektdienās. BEZ pielikuma.