Indekss 3120
Izdevniecība OVV SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Reģionālās ziņas
Grupas
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 99 x gadā

OGRES VĒSTIS VISIEM Nacionāli konservatīvs laikraksts Ogres novadam. Mēs vēstām par vietējiem ļaudīm, mūsu kopienas saknēm un stiprumu. Par saimnieciskiem un sociāliem jautājumiem, notikumiem pagastos, vidi, uzņēmējdarbību, kultūru un sportu. Komentāri par aktualitātēm novadā un valstī, novadnieku stāsti intervijās un viedokļos. Neiztrūkstoša satura sastāvdaļa ir karikatūras, krustvārdu mīklas, kā arī vietējie sludinājumi un reklāma. Laikraksts iznāk 2 reizes nedēļā, otrdienās un piektdienās. BEZ pielikuma.