Indekss 3157
Izdevniecība Ventas Balss SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Novadu ziņas
Grupas
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 104 x gadā

2024. gadā apciemosim jūs divas reizes nedēļā: otrdienās un piektdienās, kad ieradīsimies kopā ar TV programmu - Laimīgā programma - 28. lappušu apjomā. Turpināsim piegādāt garšīgu un svaigu informāciju, labā latviešu valodā. Paaudzēs lasīta avīze. Savējā.