Indekss 1116
Izdevniecība ZINTNIEKS SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Astroloģija. Ezotērika. Numeroloģija
Grupas Profesionālie; Zinātne un tehnoloģijas; Hobiji, izklaide un atpūta; Veselība
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 24 x gadā

Preses izdevuma periodiskums: 2 x mēnesī. Iznākšanas diena: otrdiena. Žurnāls ZINTNIEKS (abonēšanas indekss 1116) ir palīgs katram, kas grib: * rūpēties par savu fizisko un garīgo veselību; * meklēt savas dzīves jēgu; * izprast senlatvju dzīvesziņu un senču gudrības; * iepazīt Latvijas dziedniekus un zintniekus; * izzināt materiālo un nemateriālo pasauli; * pilnveidoties, tiekoties ar garīgi bagātiem un zinošiem cilvēkiem; * padziļināti izzināt Visuma likumsakarības; * iemācīties atrast savu ceļu pie Dieva; * iekļauties Latvijas senkultūras un mūsdienu sabiedriski politiskās mijiedarbības procesā; * izpaust savas radošās spējas.