Periodiskums 24 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 2 x mēnesī. Iznākšanas diena: otrdiena.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.20€
- - - - - - - - - - -
6.20€
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties