Periodiskums 12 x gadā
Žurnāls Labirints ir viens no vecākajiem un pieredzes bagātakajiem krustvārdu mīklu žurnāliem, kurš iznāk jau vairāk kā divdesmit piecus gadus, vienu reizi mēnesī. To iecienījuši ne tikai rūdīti krustvārdu mīklu risinātāji, bet arī iesācēji. Žurnālā Labirints ir vairāk nekā 200 krustvārdu mīklas. Vairāk nekā 40 dažādu krustvārdu mīklu veidi. Interesanti un zīmīgi fakti pasaules un Latvijas vēsturē. Šaha uzdevumi.Konkursi, balvas.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Pieslēgties