Periodiskums 12 x gadā
Žurnāls informē par aktualitātēm piena un gaļas lopkopībā, putnkopībā un zirgkopībā Latvijā un pasaulē. Intervijas ar nozares līderiem un lauksaimniekiem, praktiski nozares speciālistu padomi efektīvākai saimniekošanai, tirgus tendences un jaunumi likumos.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Pieslēgties