Periodiskums 4 x gadā
Žurnāls kā grāmata - Imperfekt ir ar sirsnību veidots izdevums mums - labiem cilvēkiem, kuri vēlas dzīvot ar prieku, justies labi savā ķermenī, savā prātā, savā vecumā un savā laikā. Imperfekt nozīmē būt pašam, būt brīvam no aizspriedumiem un nepakļauties dogmām. Izbeigt noklusēt savas kļūmes, šaubas, bailes, asaras un sāpes. Uzdrīkstēties runāt par tām. Pasmieties par sevi. Imperfekt ir mums un par mums - visiem, kuri vēlas būt nepārejoši kaislīgās attiecībās ar dzīvi.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Pieslēgties