Periodiskums 12 x gadā
iTiesības ir žurnāls par aktuāliem un svarīgiem jautājumiem uzņēmuma vadībā no juridiskā skatupunkta. Profesionālu ekspertu sagatavotajos rakstos uzzināsiet par būtisko komerctiesībās, darba tiesībās, līgumu slēgšanā, kā arī atziņas no nozīmīgākajām tiesu spriedumiem. iTiesības - žurnāls kompetencei un prestižam.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Pieslēgties