Periodiskums 12 x gadā
Ikmēneša lauksaimniecības komercžurnāls Saimnieks LV informē ražotājus un lauksaimniekus par visu aktuālāko nozarē, lai profesionāli plānotu savas saimniecības attīstību. Saimnieks LV raksta par lauksaimniecības politikas aktualitātēm Latvijā un pasaulē, graudkopību un lopkopību, ekonomiku, tehnoloģijām, bioloģisko lauksaimniecību, mežkopību, nozares zinātnieku pētījumiem. Esi saimnieks savā zemē! Uz vāka norādītais numurs (mēnesis) atšķiras no abonēšanas perioda.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - -
- - -
Pieslēgties