Periodiskums 6 x gadā
Jauns žurnāls Skola & Ģimene: noderīgs, aizraujošs informācijas avots gan ģimenēm, gan arī pedagogiem - par skolām, izglītības politiku, bērnu audzināšanu skolā un mājās, par vecāku savstarpējām attiecībām.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties