Indekss 2312
Izdevniecība Teātra Vēstis SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Izglītība. Kultūra. Zinātne. Māksla. Vēsture
Grupas Māksla un kultūra ; Zinātne un tehnoloģijas; Hobiji, izklaide un atpūta; Profesionālie
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 4 x gadā

Vienīgais profesionālais teātra žurnāls Latvijā. Iznāk 4 reizes gadā - martā, jūnijā, oktobrī, decembrī. Aktuālo teātra procesu analīze no praktiskiem un teorētiskiem skatu punktiem. Teātra un kultūras kritika profesionālā līmenī, performatīvo mākslu kā nacionālo un globālos sociālpolitisko procesu sastāvdaļas izpēte, latviešu performatīvo mākslu vērtēšana 21. gadsimta vēsturisko, politisko, sociālo un māksliniecisko parādību kontekstā. Diskusijas, problēmraksti, Latvijas un pasaules aktuālo izrāžu analīze, neparastas intervijas.